ตัววิ่ง << สระบัว รั้วปูน ดอกคูณ และทิวสน >>                         << ปรัชญา : สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม >>                         << คติพจน์ : วินัย คือปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ >>                   <<อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม>>                       <<เอกลักษณ์ : จิตอาสาบริการชุมชน>>                        << สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2549, 2558>>                       <<นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2554 >>
Untitled Document
.:: เมนูหลัก ::.
 >> หน้าหลักศูนย์บ่มเพาะ
 >> โครงสร้างการบริหารศูนย์ฯ
 >> รูปแบบการบ่มเพาะ
 >> สำนักงานศูนย์บ่มเพาะ

.:: ธุรกิจ::.
 >> ธุรกิจเครปญี่ปุ่น
 >> ธุรกิจร้านกาแฟ
  >> ธุรกิจตรวจล้างเครื่องปรับอากาศ
 >> ธุรกิจซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์

.:: รายงานการดำเนินงาน ::.
 >> ปี 2556
 >> ปี 2557

   

           วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์


 

         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2558


      
 

      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณจัดโครงการอบรมการเพิ่มทักษะทางการค้าและการบริการในการประกอบอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง "รหัสลับความสำเร็จ การจัดการบ้านไร่กาแฟ" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558


 

          วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2558