banner
ตัววิ่ง << สระบัว รั้วปูน ดอกคูณ และทิวสน >>                         << ปรัชญา : สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม >>                         << คติพจน์ : วินัย คือปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ >>                   <<อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม>>                       <<เอกลักษณ์ : จิตอาสาบริการชุมชน>>                        << สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2549, 2558>>                       <<นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2554 >>
Untitled Document
.:: เมนูหลัก ::.
 >> หน้าหลักศูนย์บ่มเพาะ
 >> โครงสร้างการบริหารศูนย์ฯ
 >> รูปแบบการบ่มเพาะ
 >> สำนักงานศูนย์บ่มเพาะ

.:: ธุรกิจ::.
  >> ธุรกิจเครปญี่ปุ่น
  >> ธุรกิจร้านกาแฟ
  >> ธุรกิจล้างรถ
  >> ธุรกิจตรวจซ่อมรถ

  >> ธุรกิจจำหน่ายไอศกรีม


    

       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์


   

           วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ


 

         วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดโครงการโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2558


      
 

      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณจัดโครงการอบรมการเพิ่มทักษะทางการค้าและการบริการในการประกอบอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง "รหัสลับความสำเร็จ การจัดการบ้านไร่กาแฟ" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558


 

          วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2558


 

footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เลขที่ 290 หมู่ 8 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295, 0-3633-1001  โทรสาร 0-3633-1004

e-mail : thaluang.cementhaianusorn@gmail.com