ผลงานวิชาการ ครูสนาม  สุขารมณ์

1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่ เรื่องเทอร์มอคัปเปิล
2. หนังสือประกอบการสอนวิชาเซนเซอร์ และทรานส์ดิวเซอร์ เรื่องคุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์


1.1 โครงสร้างเนื้อหานิยม
1.2 รูปแบบการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่
1.3 ไดอะแกรมเวลาการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
1.4 แผนการสอนตามโครงสร้างเนื้อหานิยมใหม่ เรื่องเทอร์มอคัปเปิล
1.5 แบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
1.6 คุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์
1.7 แบบประเมินความเหมาะสมระหว่างแผนการสอน กับแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับครู ผู้บริหาร และสถานประกอบการ
1.8 แบบประเมินแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา
1.9 แบบประเมินคุณลักษณะทรานส์ดิวเซอร์


ขอความกรุณาประเมินงานให้ด้วยครับ และส่งกลับมาที่ ครูสนาม  สุขารมณ์  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
ครูสนาม  สุขารมณ์
0819469699